Tokyo’da olası büyük depremin maliyeti açıklandı

JSCE (Japon İnşaat Mühendisleri Birliği), Ocak 1995’te meydana gelen Büyük Hanşin depremi verilerine dayanarak, muhtemel Tokyo depremi için 2018 araştırmasında tespit ettikleri 731 trilyon yenlik ekonomik kaybı, Mart 2011’deki Tohoku depremi verilerini göz önüne alarak yukarı yönlü olarak revize etti.

Yapılan araştırmada Tokyo’da olası büyük bir deprem sonrası çöken yol ve köprüler sebebi ile askıya alınan üretim faaliyetleri dahil “20 yıllık sürede dolaylı kayıpların 954 trilyon yene (6,4 trilyon dolara) erişebileceği” açıklandı.

Doğrudan ve dolaylı kayıplar ile birlikte toplamda 1 katrilyon yenlik (6,7 trilyon dolar) ekonomik kayba yol açabilecek deprem sonrası merkezi ye yerel yönetimlerin vergi geliri kayıplarının ise 36 trilyon yeni (241 milyar dolar) aşabileceği ön görüldü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x